Mitä partiossa tehdään?

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista. Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä.

Partiolaiset toimivat oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä. Ikäkausia on viisi:

 • sudenpennut (7-9 -vuotiaat)
 • seikkailijat (10-12 -vuotiaat)
 • tarpojat (12-15 -vuotiaat)
 • samoajat (15-17 -vuotiaat)
 • vaeltajat (18-22 -vuotiaat)


Partiossa

 • retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä – Suomessa ja ulkomailla
 • yövytään teltassa tai mökissä kesällä ja talvella
 • osallistutaan erilaisille leireille
 • leikitään ja lauletaan kavereiden kanssa
 • opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
 • päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta
 • harjoitellaan johtamistaitoja
 • kokoonnutaan viikottain oman ryhmän kanssa
 • saadaan kansainvälisiä kokemuksia

Aktiviteetteja tekemällä perehdytään uuteen ja opitaan toimimaan yhdessä. Samalla valmistaudutaan retkiin, kisoihin, leireihin ja vaelluksiin.

Miten partiota harrastetaan?

Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita on lähes jokaisessa Suomen kunnassa – meidän lippukunta on Tuulihaukat. Lapset tai nuoret kokoontuvat lippukunnan tiloissa viikoittain samanikäisistä koostuvan pienryhmän kanssa. Ryhmää vetää yleensä yksi tai kaksi aikuista partiolaista. Kokouksissa lapset leikkivät, askartelevat ja opettelevat uusia taitoja.

Kaikki partiossa tehtävät asiat perustuvat partio-ohjelmaan, joka koostuu lukuisista erilaisista ja eri-ikäisille suunnatuista aktiviteeteista. Aktiviteetit konkretisoituvat erilaisiin taito- ja suoritusmerkkeihin, joita partiolaiset keräävät. Vaikka partio-ohjelmaan liittyykin erilaisten merkkien kerääminen ja suorittaminen, eivät puuttuvat merkit ole harrastuksen aloittamiselle este – partion voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa ja aiempaa osaamista tai kokemusta ei vaadita. :) Lue lisää eri ikäkausista ja tutustu Tuulihaukoissa toimiviin ryhmiin.

Viikkottaisten kokouksien lisäksi partioharrastukseen kuuluu tiiviisti erilaiset retket ja leirit. Retki voi olla päiväretki tai 1-2 yön viikonloppuretki. Leiri kestää vähintään 3 yötä, esimerkiksi kesäleiri. Retkien, leirien ja muiden tapahtumien määrä ja mahdollisuudet kasvavat, mitä vanhempi partiolainen on. Sudenpennuilla on yleensä 1 päiväretki, 2 yöretkeä ja 1 leiri vuodessa, kun taas seikkailijat, tarpojat ja samoajat voivat osallistua lippukunnan ja oman ryhmän järjestämien retkien lisäksi myös erilaisiin suurempiin piiritason tai valtakunnallisiin partiotapahtumiin. Tuulihaukkojen tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Lisätietoa partiohararastuksesta löydät myös Suomen Partiolaisten nettisivuilta. Ja partiotunnelmiin voit virittäytyä myös SP:n YouTube-kanavilla ja Koitos-sarjan parissa: