Uuden partiolaisen opas

Tälle sivulle on koottu tietoa uudelle Tuulihaukkoihin liittyneelle partiolaiselle. Sivu ei sisällä kaikkea mahdollista tietoa, mutta näillä pääset alkuun. Harrastuksen käytänteet sekä ”partioslangi” tulevat tutuksi kokemuksen myötä :)

Ryhmien viikoittaiset kokoukset

Ryhmien kokousaikataulut löydät tältä sivulta. Kokousajat päätetään aina syksyllä toimintakauden alkaessa. Kokoukset pidetään kololla ja niissä opetellaan erilaisia partiotaitoja oman ryhmänohjaajan, eli johtajan, opastuksella. Kokouksiin tarvitset mukaan partiohuivin sekä säänmukaisen vaatetuksen. (Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon ulkona.)

Ryhmänjohtaja tiedottaa sähköpostilla, jos kokoukseen tarvitaan joitain erikoisvarusteita tai kokousaika- / paikka on normaalista poikkeava. Viikoittaisia kokouksia ei pidetä koulujen loma-aikoina.

Retket, leirit ja muut tapahtumat

Partioharrastukseen kuuluu tiivistii erilaiset retket, leirit ja muut tapahtumat. Nämä tapahtumat löydät lippukunnan tapahtumakalenterista. Tärkeät päivämäärät kannattaa jo nyt merkata muistiin, mutta jokaisesta tapahtumasta tiedotetaan aina vielä erikseen sähköpostilla lähempänä tapahtumaa.

Retkille ja leireille ilmoittaudutaan aina erikseen ja niihin on erillinen osallistumismaksu. Ilmoittautumis- ja maksuohjeet toimitetaan retkikirjeen yhteydessä.

Varusteet

Partiolaisen ensimmäinen ja tärkein varuste on partiohuivi. Huiviin ommellaan lippukunnan huivimerkki. Tuulihaukoilla on käytössä tummansininen partiohuivi. Huivin ja huvimerkin voi ostaa kokouksessa omalta johtajalta yhteishintaan 10e (huivi 7e + huivimerkki 3e).

Partiohuivin lisäksi partiolaisen varusteisiin kuuluvat erilaiset retkeilyvälineet sekä partioasu. Näitä ei kuitenkaan tarvitse hankkia heti, vaan vasta myöhemmin, viimeistään ennen ensimmäistä retkeä tai partioparaatia. Retkelle tarvittavat varusteet ilmoitetaan ennen retkeä, retkikirjeessä.

Partioasuja myydään Scandinavian Outdoor Storessa. Partioasuun ommellaan suoritetut lupaus- ja taitomerkit. Nämä saat lippukunnalta suoritettuasi ne. Lue lisää partioasusta ja merkeistä täältä.

Mitä jos on kokouksesta poissa, retki jää väliin, merkki tai ikäkausi ”suorittamatta” – voiko silti jatkaa harrastusta?

Jos ei pääse kokoukseen, on siitä hyvä ilmoittaa omalle johtajalle. Vaikka partiossa puhutaan usein merkkien suorittamisesta ja ikäkaudet seuraavat toisiaan, ei harrastuksessa ns. jää jälkeen, vaikka kaikessa ei olisi mukana.

Erilaisten suoritusmerkkien tehtävänä on mm. konkretisoida lapsille saavutettua osaamista ja luoda yhteenkuuluvuden tunnetta omaan ikäkauteen. Suoritusmerkit ovat erityisesti tärkeitä nuorille lapsille, ja niiden määrä väheneekin mitä vanhemmaksi partiolainen kasvaa.

Partion ikäkausijako on yksi tapa erotella partio-ohjelmaa eri ikäisille sopivaksi: harrastuksen voi aloittaa esimerkiksi 11-vuotiaana seikkailijoissa, vaikka ei olisi sudenpentuna toiminnassa ollutkaan mukana.

Suoritusmerkit ja ikäkaudet eivät ole siis ”tasoja”, joita pitää suorittaa edetäkseen harrastuksessa, vaan osa partion yhteistä symboliikkaa ja tapa jaotella ohjelmaa.

Tiedotus ja kehen olen yhteydessä?

Lippukunnan toiminnasta tiedotetaan pääasiassa sähköpostilla vanhemmille. Sähköpostit lähetetään Kuksa-partiorekisterin kautta, joten varmistathan, että tiedot ovat siellä aina ajan tasalla. Omia tietoja pääset päivittämään Partion asiointipalvelun kautta.

Jos partioharrastukseen liittyen tulee jotain kysyttävää, kannattaa aina ensisijaisesti kääntyä oman ryhmän johtajan puoleen. Kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös lippukunnanjohtajaan.

Ilmoittautuminen, jäsenyys ja Partion asiointipalvelu

Lue lisää

Jäsenmaksu ja muut maksut

Partion jäsenmaksu on n. 60 – 80 € / vuosi. Lasku toimitetaan postitse tai sähköpostitse jäseneksi liittymisen jälkeen. Kun olet maksanut jäsenmaksun, saat tulostettua jäsenkortin Partion asiointipalvelusta.

Retket, leirit ja muut tapahtumat maksavat erikseen. Viikonloppuretken hinta on yleensä n. 30-50 €. Retkien ja tapahtumien maksuohjeet toimitetaan erikseen jokaisen tapahtuman yhteydessä.

Jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset ja lisätietoja löydät täältä.

Lyhyt Partio-Suomi -sanakirja

Ikäkausi

Partiossa toimitaan ikäkausien mukaisissa ryhmissä. Myös retket ja tapahtumat ovat yleensä jokaiselle ikäkaudelle omansa. Partion ikäkaudet ovat:

  • Sudenpennut eli ”Sudarit” (7-9-vuotiaat)
  • Seikkailijat (10-12-vuotiaat)
  • Tarpojat (12-15-vuotiaat)
  • Samoajat (15-17-vuotiaat)
  • Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Yli 22-vuotiaita partiolaisia kutsutaan aikuisiksi. Ja johtamistehtävissä olevia, esimerkiksi ryhmänvetäjiä, johtajiksi.

Jälki, Ilmasuunta, Taitomerkki ja Tarppo

Partiolaiset suorittavat erilaisia merkkejä. Jokaisen ikäkauden merkeille on eri nimitykset. Sudenpennut suorittavat Jälki-merkkejä, seikkailijat Ilmansuuntia ja taitomerkkejä ja tarpojat Tarppoja.

Kolo

Lippukunnan toimitiloja eli kokoontumispaikkaa kutsutaan koloksi.

Kuksa

Partiolaisten jäsenrekisteri, jonka kautta hoidetaan myös mm. tapahtumailmoittautumisia. Huoltajan näkymä Kuksaan on Partion asiointipalvelu. Kuksa tarkoittaa myös puusta valmistettua juoma-astiaa.

Lauma, joukkue, vartio

Eri ikäkausien ryhmille on omat nimityksensä. Sudenpenturyhmä on lauma, seikkailijaryhmä joukkue ja tarpojien, samoajien ja vaeltajien ryhmät ovat vartioita. Jokaisella ryhmällä on vielä omat nimensä, esimerkiksi Tuulihaukoissa toimii Ketut-lauma ja Oravat-lauma.

Lippukunta

Lippukunta on partion paikallisyhdistys, jossa varsinainen partiotoiminta tapahtuu. Lippukunnat järjestävät viikoittaiset kokoukset ja suurimman osa retkistä ja leireistä. Lippukuntia on Suomessa n. 700 ja Turussa useita kymmeniä. Tuulihaukat on turkulainen lippukunta, joka toimii Uittamolla.

Lounais-Suomen Partiopiiri, ”piiri” (L-SP)

Partiotoiminta on jaettu Suomessa alueellisesti piireihin. Turkulaiset lippukunnat kuuluvat Lounais-Suomen Partiopiiriin. Partiopiirit tukevat paikallisten lippukuntien toimintaa ja järjestävät vuosittain erilaisia tapahtumia, kuten partiotaitokisoja, sekä muutaman vuoden välein myös suurleirejä.

Suomen Partiolaiset (SP)

Partiolaisten keskusjärjestö on Suomen Partiolaiset. SP vastaa partiotoiminnasta valtakunnallisella tasolla ja ylläpitää tiettyjä tukipalveluita, kuten partiorekisteri Kuksaa. Lisäksi Suomen Partiolaiset järjestävät erilaisia suurtapahtumia kaikille suomalaisille partiolaisille.