Tuulihaukat ry.

Tuulihaukat ry. on turkulainen, vuonna 1980 perustettu maapartiolippukunta. Tuulihaukat on yhteislippukunta, eli sen jäseninä on sekä tyttöjä että poikia. Lippukunnan kokoontumispaikka, eli kolo, sijaitsee Uittamolla (os. Kannuskatu 12 A, kerhohuoneisto).

Tuulihaukoissa on n. 80 jäsentä, olemme siis keskikokoinen yhteislippukunta. Lippukunnassamme toimii yleensä n. 4-5 viikottain kokoontuvaa ikäkausiryhmää: kaksi sudenpentulaumaa, 1-2 seikkailijajoukkuetta ja 1-2 tarpojavartiota. Lisäksi Tuulihaukoilla on samoaja- ja vaeltajatoimintaa, joiden ryhmät kokoontuvat oman aikataulunsa mukaan.

Lue lisää ikäkausista ja tutustu ryhmiin.

Viikottaisten kokousten ohella lippukunta järjestää vuosittain ainakin kaksi viikonloppuretkeä kullekin ikäkaudelle (syys- ja kevätretket), kesäleirin sekä sisaruslippukuntien kanssa yhteisen Hyypiön Hiippailut -partiotaitokisan. Omien tapahtumien ohella osallistumme aktiivisesti myös Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin.

Ajankohtaiset tapahtumat löydät lippukunnan tapahtumakalenterista.

Tiedottaminen

Tuulihaukat tiedottaa toiminnasta nettisivuilla, sähköpostitse sekä some-kanavillaan. Pääasiallinen tiedotustapa on huoltajille lähetettävä sähköposti, jolla tiedotetaan mm. tulevista retkistä, leireistä ja muista tapahtumista. Kiirellisistä tai ”pienistä” asioista, kuten kokousajan tilapäisestä vaihtumisesta tai kokoukseen mukaan tarvittavista varusteista, tiedotetaan sähköpostilla tai kokouksessa mukaan annettavalla lapulla. Sähköpostit lähetetään pääsääntöisesti partiorekisteri Kuksan kautta.

Seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla ikäkausilla voi olla käytössä myös oma WhatsApp-ryhmä, jossa johtajat viestivät lasten kanssa. Tärkeistä asioista tiedotetaan myös huoltajia sähköpostilla.

Hallinto ja organisaatio

Tuulihaukat on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous (syys- ja kevätkokous). Lippukunnan sääntöjen mukaan kaikilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksissa.

Lippukuntaa johtaa ns. johtokolmikko, lippukunnanjohtaja (lpkj), ohjelmajohtaja ja pestijohtaja, yhdessä hallituksen kanssa. Tuulihaukkojen hallituksen kokoonpano päätetään aina syyskokouksessa, ja siihen kuuluu ainakin lpkj, apulais-lpkj, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä valittuina jäseninä ohjelmajohtaja ja pestijohtaja. Tuulihaukoilla on kaksi toiminnantarkastajaa.

Käytännön asioista ja toiminnasta päätetään johtajiston kokouksissa (”johtiksissa”), joissa ovat mukana kaikkien ikäkausiryhmien johtajat, hallituksen jäsenet sekä muut aktiivijohtajat. Johtajisto kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa, kokoontumisten tukena on sähköposti- ja WhatsApp-viestintä.

Taustayhteisö, sisaruslippukunnat ja alueyhteistyö

Tuulihaukat ry:n taustayhteisö on Martin seurakunta. Martin seurakunta avustaa lippukuntaa vuosittaisella taloudellisella avustuksella, tarjoamalla toimitilat ja antamalla mahdollisuuden hakea tukea isompiin hankintoihin, esimerkiksi retkikaluston uusimiseen. Lippukunnalla on myös oma nimetty partioyhteyshenkilö (”Seppo”), joka auttaa mm. esittelemällä seurakuntaa lapsille, koordinoimalla lippukuntien ja seurakunnan yhteistyötä sekä tarjoamalla tukea johtajille. Kiitos seurakuntayhteistyön saamme myös käyttää seurakuntayhtymän leirikeskuksia, kuten Rymättylän Kunstenniemeä.

Varsinaisen partiotoiminnan ohella Tuulihaukat osallistuvat seurakunnan toimintaan mm. avustamalla isommissa jumalanpalveluksissa, kuten Itsenäisyyspäivän kirkossa, osallistumalla Yhteisvastuu-tempaukseen ja avustamalla muissa seurakunnan tapahtumissa tarpeen mukaan.

Tuulihaukkojen sisaruslippukunnat ovat Tornikotkat ja Tornipääskyt, jotka ovat niin ikään Martin seurakunnan lippukuntia. Tuttavallisemmin Tonikit ja TP:t kokoontuvat Martin srk-talolla aivan Martin kirkon kupeessa. Tuulihaukkojen ja sen sisaruslippukuntien ohella Martin seurakunnassa on toimii myös neljäs lippukunta, Louhen Tytöt. Tämän ”serkkulippukunnan” toiminta-alue on Hirvensalo. Tuulihaukoilla on useita yhteistyöprojekteja sisaruslippukuntiensa kanssa, kuten yhteiset retket ja leirit sekä koulutukset. Ehkä tutuin yhteinen tapahtuma on jo v. 1981 alkaen vuosittain järjestetty Hyypiön Hiippailut -partiotaitokisa.

Martin seurakunnan lippukuntien kanssa tehtävän yhteistyön ohella Tuulihaukat tekevät myös yhteistyötä oman alueensa lippukuntien kanssa. Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnat on jaettu maantieteellisen sijainnin mukaan alueisiin ja Tuulihaukat kuuluu Etelä-Turun alueeseen. Samaan alueeseen kuuluvat myös Tornikotkat, Tornipääskyt, Louhen Tytöt, Kakskerran Kaksoispiste, Hirvensalon Eräpojat, Turun Sinikotkat ja Nuotiotytöt.