Ikäkaudet ja merkkiohjeet

Ikäkaudet

Sudenpennut

Sudenpennut eli tuttavallisemmin ”sudarit” ovat lippukuntamme nuorimpia ahertajia, 7-9-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Sudenpennut kokoontuvat oman ryhmänsä, sudenpentulauman, kanssa viikoittain kololle tunnin kestävään laumailtaan, lisäksi ”sudarit” käyvät retkillä, leireillä, sudenpentukisoissa ja monissa muissa tapahtumissa. Sudenpentuaika kestää partiossa kolme vuotta, jonka aikana opitaan peruspartiotaitoja ja suoritetaan sudenpentujen ”jälkiä” eli suoritusmerkkejä.

Tutustu sudenpentuohjelmaan (partio-ohjelma.fi)

Sudenpennun merkit ja asu

Sudenpennun tärkein, ja ensimmäisenä hankittava varuste on sininen partiohuivi, jonka voi ostaa kololta tai Scandinavian Outdoor -liikkeestä (ent. Partiovaruste). Huiviin ommellaan lippukunnan huivimerkki, jonka voi ostaa kololta. Partioasua tai retkivarusteita ei heti tarvita, vaan niiden hankinta tulee ajankohtaiseksi vasta ennen ensimmäistä partioparaatia tai retkeä.

Sudenpennun partioasuun Tuulihaukoissa kuuluu:

  • partiohuivi (kolo / Scandinavian Outdoor)
  • sudenpentupaita (Scandinavian Outdoor / ”tavallinen kauppa”)
  • Väiski-päähine (Scandinavian Outdoor)
  • partiovyö (Scandinavian Outdoor)
  • tummat housut / hame (Scandinavian Outdoor / ”tavallinen kauppa”)
  • tummat kengät (tavallinen kauppa)

Yllä olevaan listaan on merkattu asusteiden hankintapaikat: partioasuun kuuluvat osat saa ostettua aina Scandinavian Outdoor Storesta, mutta esim. sudenpentupaitana voi yhtä hyvin käyttää ns. tavallisesta kaupasta ostettua tummansinistä college-paitaa. Kannattaa tutustua myös netin ja somen erilaisiin partioaiheisiin kirpputoriryhmiin. Partiohuivin saa ostaa myös kololta huivimerkin kanssa.

Katso sudenpentupaidan merkkien ompeluohjeet: Sudenpennun merkit ja asu (partio.fi)

Merkkiohjeessa mainitaan mahdolliset alue-, lippukunta- ja ryhmätunnukset – Tuulihaukoilla ei ole näitä käytössä. Sudenpentu saa lupausmerkit eli Tervetuloa-jäljen ja maailmanjärjestöjen tunnukset lippukunnalta annettuaan sudenpentulupauksen ja muut Jälki-merkit suoritettuaan kyseisen jäljen. Muut merkit, paikkakuntatunnus (Turku), piiritunnus ja järjestötunnus, ostetaan itse Scandinavian Outdoor Storesta.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla oman joukkueensa kesken. Tuulihaukoissa seikkailijaikäkausi kestää 2-3 vuotta. Seikkailijat suorittavat ”ilmansuuntia”, jotka koostuvat erilaisten partiotaitojen harjoittelusta. Peruspartiotaitojen ohella seikkailijat voivat erikoistua tiettyihin asioihin suorittamalla taitomerkkejä.

Tutustu seikkailijaohjelmaan (partio-ohjelma.fi)

Seikkailijan merkit ja asu

Seikkailijoiden partioasuun Tuulihaukoissa kuuluu:

Partiopaita, baretti ja partiovyö ostetaan Scandinavian Outdoor Storesta. Housut / hameen ja kengät voi ostaa tavallisesta kaupasta, tummansinisiä housuja ja hameita löytyy myös Scandinavian Outdoorista. Jos partiohuivia ei vielä ole, sen ja huivimerkin voi ostaa kololta (yht. 10€).

Partiopaidan merkkien ompeluohjeet: Seikkailijan merkit ja asu

Merkkiohjeessa mainitaan mahdolliset alue-, lippukunta- ja ryhmätunnukset – Tuulihaukoilla ei ole näitä käytössä. Seikkailija on saa ns. lupausmerkit, eli maailmanjärjestöjen tunnukset, antaessaan ensimmäisen partiolupauksen: eli jos partion on aloittanut jo sudenpentuna, siirretään nämä merkit sudenpentupaidasta partiopaitaan.

Ikäkausimerkit (ilmansuunnat) ja taitomerkit sekä sudenpentujen päätösmerkin seikkailija saa lippukunnalta ne suoritettuaan. Maatunnus (Suomi), paikkakuntatunnus (Turku), piiritunnus ja järjestötunnus ostetaan itse (voi myös siirtää sudenpentupaidasta).

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat kokoontuvat viikoittain kololla oman vartionsa kesken. Tarpojaikäkausi kestää Tuulihaukoissa 2 tai 3 vuotta ja sen aikana suoritetaan ”tarppoja”, joista jokainen kestää puoli vuotta. Tärkeintä tarpojatoiminnassa on yhdessä tekeminen, kavereiden kanssa oleminen ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojaikäkauteen liittyy myös olennaisesti pienet johtamistehtävät, tarpoja pääsee yhdessä vartionsa kanssa harjoittelemaan johtamista.

Tutustu tarpojaohjelmaan (partio-ohjelma.fi)

Tarpojan merkit ja asu:

Tarpojan asu on muuten vastaavanlainen kuin seikkailijan asu, mutta tarpojan asuun kuuluu lisäksi violetti osmonsolmu (partiohuiviin) sekä violetti pillinaru (partiopaitaan). Osmonsolmun tarpoja saa lippukunnalta antaessaan tarpojalupauksen. Pillinarun voi ostaa itse Scandinavian Outdoor Storesta. Pillinaru ei ole välttämätön.

Tarpojan partiopaidan merkit ovat samankaltaiset kuin seikkiailijan: ainoastaan ikäkausimerkit vaihtuvat ilmansuunnista tarppoihin. Ks. edellä seikkailijan merkkiohjeet ja tutustu tarpojan merkkiohjeisiin:

Partiopaidan merkkien ompeluohjeet (partio.fi)

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset

Samoajat ovat iältään 15-17-vuotiaita, ja he kokoontuvat oman vartionsa kesken. Samoajaohjelma koostuu ”varusteiden” suorittamisesta ja olennainen osa ohjelmaa on ROK (ryhmänohjaajakoulutus) ja johtamisharjoittelu. Samoajakausi kestää 3 vuotta.

Vaeltajat ovat iältään 18-22-vuotiaita ja he kokoontuvat oman vartionsa kesken suorittaen vaeltajaohjelman aktiviteetteja. Vaeltaja-ikäkauteen kuuluu partiojohtajakoulutuksen (”PJ-kurssi”) suorittaminen, jonka voi suorittaa aikaisintaan sinä vuonna kun täyttää 18 vuotta.

Samoaja- ja vaeltajavartioilla ei ole välttämättä omaa aikuista johtajaa, vaan yksi vartion jäsenistä toimii aina vuorollaan ryhmän johtajana. Samoajat ja vaeltajat suunnittelevat vartionsa toiminnan itsenäisesti ja kokoontuvat oman suunnitelmansa mukaan, joko viikoittain tai harvemmin.

Tutustu samoajaohjelmaan (partio-ohjelma.fi)

Tutustu vaeltajaohjelmaan (partio-ohjelma.fi)

Partio-ohjelma päättyy 22. ikävuoteen. Tämän jälkeen partiolaista kutsutaan aikuiseksi. Aikuiset toimivat useimmiten johtajina lippukunnassa. Johtajuus voi olla esimerkiksi viikoittaisen ikäkausiryhmän vetämistä, lippukunnan hallintotehtävien hoitamista tai erilaisten retkien, leirien tai muiden projektien toteuttamista. Vaikka aikuisille partioharrastus on pääasiassa johtamistehtävien hoitamista, voivat myös aikuiset järjestää itse itselleen ”varsinaista partiotoimintaa”, esimerkiksi omia retkiä tai vaelluksia.

Aikuisena partiossa (partio.fi)

Partioasu ja merkit

Samoajien, vaeltajien ja aikuisten partioasu on samanlainen kuin seikkailijoilla ja tarpojilla. Ainoastaan merkit vaihtuvat. PJ-kurssin suorittaneet vaeltajat / aikuiset saavat käyttää huivissaan nahkaista solkea, partiopaidassa PJ-merkkiä sekä valkoista pillinarua. Lisäksi partioasussa kannetaan mahdollisia ansiomerkkejä.

Tutustu partioasuun ja merkkiohjeisiin (partio.fi)